maandag 1 december 2014

voordelen en nadelen veganisme

Etymologie en geschiedenis[bewerken]
De term "veganisme" is de Nederlandstalige versie van het Engelse woord "veganism".[3] Dit woord is op zijn beurt ontleend aan de term "vegan", die in 1944 voor het eerst werd voorgesteld door Donald Watson, een voorvechter van dierenrechten, die toentertijd samen met anderen doende was in Engeland de eerste (en nu dus oudste) vereniging van veganisten ter wereld op te richten, onder de naam The Vegan Society.

Met de term doelde Watson aanvankelijk op "een vegetariër die ook geen zuivel consumeert". Vandaar dus de van het woord "vegetarian" (vegetarisch) afgeleide nieuwe term "vegan" (veganistisch). Later omschreef Watson veganism als: "the doctrine that man should live without exploiting animals" (de doctrine dat de mens zou moeten leven zonder het uitbuiten van dieren)."[4] Inmiddels hanteert de Vegan Society als definitie van het veganisme:

Aanhalingsteken openen ... a way of living that seeks to exclude, as far as possible and practicable, all forms of exploitation of, and cruelty to, animals for food, clothing and any other purpose.
(Vertaald: ... een levenswijze, die ernaar streeft voor zover mogelijk en uitvoerbaar alle vormen van exploitatie en wreedheid ten opzichte van dieren in verband met voeding, kleding, of enig ander doel, uit te sluiten)
— The Vegan Society[5]
Aanhalingsteken sluiten
Het Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal definieert veganisme sinds 1999 als de "leer, levenswijze van vegetariërs die geen dierlijke voedingsmiddelen consumeren en ook andere dierlijke producten (als leer, wol, zijde e.d.), voor zover praktisch haalbaar, niet gebruiken."[1]

In de eenentwintigste eeuw is de belangstelling voor het veganisme geleidelijk aan verder toegenomen, hetgeen onder andere blijkt uit een ruimer aanbod van veganistische voedingsmiddelen in supermarkten en een toegenomen verkrijgbaarheid van veganistische gerechten in restaurants in vele landen.[6][7]

Levenswijze[bewerken]
Veganisme beïnvloedt voornamelijk de keuze voor een voedings- en kledingwijze, in die zin dat noch dieren[noot 1] zelf, noch dierlijke melk en eieren als voedsel gebruikt worden, terwijl op het gebied van kleding het gebruik van materialen waarvoor een dier gedood moet worden (zoals leer, bont, dons en ivoor) zoveel mogelijk vermeden wordt. Materialen die ook verkregen kunnen worden zonder dat het dier gedood hoeft te worden (zoals scheerwol en angorawol) worden in principe eveneens afgewezen omdat ze samenhangen met het (in gevangenschap) houden van de desbetreffende dieren, terwijl het weghalen ervan dierlijk leed veroorzaakt, doordat het op een onnatuurlijke en vaak pijnlijke wijze gebeurt.

Daarnaast kan de levenswijze ook van invloed zijn op keuzes met betrekking tot vervoermiddelen, werkkrachten, sportattributen, amusementsattracties en huisdieren. In al deze gevallen wordt het gebruik van dieren als zodanig (bijvoorbeeld als postduif, rijpaard, trekpaard, trekos, sportvis, sportduif, circusdier, dansende beer, enzovoort) door "veganisten" (zoals de volgers van deze levenswijze genoemd worden) in principe afgewezen. Bij de keuze tussen meerdere verkrijgbare merken van bepaalde consumentenartikelen (waaronder vooral ook cosmetica) speelt voor veganisten een belangrijke rol of het merk al dan niet erom bekend staat dat zijn producten "Dierproefvrij" zijn, oftewel vervaardigd zonder dat er verminkende en/of dodelijke testen zijn uitgevoerd op dieren.

Veganisme komt meestal voort uit een diervriendelijke ideologie. Wat het veganisme betreft behoren dieren op geen enkele manier door mensen geëxploiteerd te worden,[8] hetgeen erop neerkomt dat ze hun natuurlijke vrijheid houden of (terug) krijgen.

Veganistisch dieet[bewerken]
Het dieet van een veganist bestaat volledig uit voedsel dat niet van dieren afkomstig is. Het sluit daarbij naast vleesproducten ook vis, gevogelte, schaaldieren (zoals garnalen), weekdieren (zoals mosselen) en insecten uit van het menu. Verder worden evenmin producten genuttigd die iets bevatten dat een dierlijke afkomst heeft, zoals zuivel, eieren, honing, dierlijke gelatine, dierlijk stremsel, en levertraan. In medisch opzicht bevat het dieet geen dierlijke eiwitten.[9] Vaak worden de uitgesloten dierlijke voedingsmiddelen vervangen door plantaardige alternatieven. Koemelk door sojamelk, amandelmelk, havermelk, of rijstmelk en eieren door tofoe of egg-replacerpoeder.

Het gebruikelijke assortiment aan plantaardige voedingsmiddelen (voornamelijk alle soorten fruit, noten, granen en groente) wordt in veel gevallen verbreed met minder gebruikelijke middelen (sojabonen, andere peulen, en specerijen) om voldoende voedingsstoffen binnen te krijgen. Voorbeelden zijn het calciumrijke "chia-zaad", maar ook groenten zoals broccoli, spinazie en Chinese kool bevatten relatief veel calcium. Een bron van omega-3 wordt gevonden in koolzaadolie en walnoten. Verschillende algen gelden als een bron van vitamine B-12. Het dieet wordt eventueel aangevuld door suppletie: hoofdzakelijk vitamine B-12 en in de winter vitamine-D.

Inspiratie voor veganistische maaltijdrecepten wordt ook wel opgedaan bij exotische keukens uit landen waar gewoonlijk minder vlees gegeten wordt (bijvoorbeeld de Indische keuken).

Typische gerechten[bewerken]

Pompoenzaad-linzenburgers


Sushi met komkommer in plaats van vis


Veganistische chocoladefudge


Gefrituurde tempeh
Gezondheid[bewerken]
Nuvola single chevron right.svg Zie ook Vegetarisme#Vegetarisme en gezondheid
Esculaap Neem het voorbehoud bij medische informatie in acht.
Raadpleeg bij gezondheidsklachten een arts.
Veganistische voeding blijkt de belangrijkste parameters die samenhangen met diabetes en hart- en vaatziekten in gunstige zin te beïnvloeden. Met name de bloedsuikerspiegel, lipiden in het bloed (waaronder cholesterol), de bloeddruk en het lichaamsgewicht.[10] Dit is ook het geval wanneer diabetes zich al heeft ontwikkeld.[10]

Bij een Amerikaanse enquête naar voedselinname, gepubliceerd in 2014, bleek een veganistisch dieet het hoogste te scoren op de gezondheidsindexen "Healthy Eating Index 2010" en "Mediterranean Diet Score". Het dieet scoorde voornamelijk goed vanwege zijn lagere energiegehalte, een betere samenstelling van de vetten, het geringste aantal proteïnen en het grootste aantal vezels.[11]

Vergeleken met vegetarische diëten, blijkt een veganistisch dieet minder verzadigd vet en cholesterol te bevatten en meer vezels. Veganisten zijn over het algemeen slanker, hebben een lager cholesterolgehalte in het serum, een lagere bloeddruk en een verminderde kans op een hartziekte.[12]

Door de lage calorische waarde is de kans op obesitas kleiner. Ook de met obesitas gerelateerde welvaartsziekten (zoals diabetes en hart- en vaataandoeningen) komen minder vaak voor. Zowel de bloeddruk als de inname van LDL-cholesterol is lager bij personen die een plantaardig dieet volgen.[13][14] Voor de kans op de meeste kankers is er vermoedelijk een positief effect merkbaar, zeker in vergelijking met personen die een gemiddeld westers dieet volgen.[15][16] Wanneer men het veganistisch dieet vergelijkt met een ovo-lacto-vegetarisch menu, of zelfs met een uitgebalanceerd menu met beperkte vleesconsumptie, zijn de gezondheidsvoordelen minder duidelijk en is verder onderzoek noodzakelijk.[bron?]

Deficiënties[bewerken]
Ondanks diverse gezondheidsvoordelen kan een onevenwichtig veganistisch voedingspatroon tekortschieten in de voorziening van diverse belangrijke nutriënten oftewel voedingsstoffen. Een veganistisch dieet is doorgaans rijker aan magnesium, foliumzuur, de vitaminen C en E, ijzer en fytochemicaliën.[17] Maar is armer aan proteïnen, vitamine B12,[11][12], omega 3-vetzuren, vitamine D, calcium en cobalamine.[17] In sommige gevallen kan ook een tekort aan ijzer of zink ontstaan.[11][12]

Vitamine B12-deficiëntie
Vitamine B12 is nodig bij onder meer de opbouw van zenuwcellen; dagelijks is maar zeer weinig B12 nodig, enkele microgrammen. Vitamine B12 komt in de natuur voor in microben en dierlijke producten, maar is afwezig in voedzame planten voor de mens. Een veganistisch voedingspatroon leidt na een aantal jaren dan ook tot een B12-deficiëntie. Wanneer deze vitamine niet meer via de voeding of via een voedingssupplement wordt aangevoerd, zijn de eigen voorraden in de lever nog twee à vijf jaar toereikend.

B12 kan enkel in het begin van het darmstelsel uit voeding worden opgenomen. In de darmflora komen wel bacteriën voor die B12 produceren, maar daar het wordt niet meer opgenomen. Dit verklaart waarom mensen een gebrek aan B12 kunnen hebben, terwijl tegelijkertijd hun eigen uitwerpselen veel B12 bevatten.

Een tekort aan vitamine B12 kan zich onder meer uiten in cognitieve stoornissen (o.a. geheugenverlies), neurologische problemen (o.a. tintelingen, coördinatiestoornissen, ataxie) en via een verhoogd homocysteïnegehalte in een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. Dit kan een langzaam en sluipend proces zijn, waardoor de symptomen niet meteen opvallen. Een aantal van de gevolgen van B12-tekort zijn van zeer ernstige aard en onomkeerbaar.[18] De medisch veilige weg is dan ook om veganisme altijd te combineren met suppletie van B12. Vitamine B12 in voedingssupplementen wordt geproduceerd door bacteriën en is derhalve niet strijdig met het veganistische principe.

Praktische overwegingen[bewerken]
Het naleven van het veganistische principe is niet in alle gevallen praktisch toepasbaar. Niet altijd bestaat er een veganistisch alternatief voor een dierlijk product, of is het alternatief geheel veganistisch. Zo mag plantaardige margarine wettelijk smaakstoffen van dierlijke oorsprong bevatten.

Soms kent een alternatief product andere ongewenste externe effecten, waardoor een veganist zou afwijken van een of meer andere door hem aangehangen principe(s), wanneer hij voor dat alternatief product zou kiezen. Indien hij bijvoorbeeld tevens zo milieubewust mogelijk leeft en overweegt een artikel van kunstleer te kopen, als alternatief voor een van het dierlijke product leer, dan staat hij voor een moeilijke keuze, omdat kunstleer op een mogelijk meer milieubelastende wijze geproduceerd wordt dan dierlijk leer.[bron?]

In sommige gevallen zijn er geen veganistische alternatieven en is de keuze tussen het aanschaffen van het product of niet. Zo worden in lijm, latex- en rubbersoorten, fietspompen en bepaalde medicijnen vaak dierlijk materiaal verwerkt.[bron?] Zo ook brengt een rechtlijnige afwijzing van dierproeven met zich mee dat geen gebruik gemaakt wordt van (medicamenteuze en bestralings-)behandelingen in de gezondheidszorg, wanneer die eerst op dieren zijn getest.

Motieven voor veganisme[bewerken]
Er zijn meerdere beweegredenen die mensen tot een veganistische levenswijze kunnen doen besluiten. De twee meest genoemde zijn dierenwelzijn en gezondheid. Minder vaak worden de wereldvoedselsituatie en het milieu genoemd.[19]

Dierenwelzijn. Dit is de meest genoemde reden om voor het veganisme te kiezen. Het gaat hierbij om bezwaren tegen toegebracht leed en schade aan dieren bij de vervaardiging van dierlijke producten.
Gezondheid. Dierlijk voedsel bevat doorgaans dermate veel vet, dat de kans op gezondheidsproblemen (die samenhangen met de consumptie van een teveel daaraan) aanmerkelijk kleiner is wanneer men kiest voor een voedingspatroon waar geen dierlijk voedsel deel van uitmaakt.[bron?]
Wereldvoedselprobleem. Hierbij wordt aangenomen dat er sprake is van voedselschaarste door gebrek aan goede landbouwgrond en dat veeteelt proportioneel veel landbouwgrond in gebruik neemt. Bij vervanging van dierlijke producten door plantaardige met gelijke voedingswaarde is twee tot twintig keer minder landbouwgrond nodig, afhankelijk van het product. Met daarbij de kanttekening dat sommige gronden zo marginaal zijn dat ze voor tuinbouw niet geschikt zijn maar wel voor veeteelt. Dierlijke voeding leidt dus tot een grotere ecologische voetafdruk dan plantaardige.[bron?]
Milieu. De keuze voor een veganistisch voedingspatroon kan een manier zijn om aanmerkelijk minder bij te dragen aan het broeikaseffect, aangezien men dan niets (meer) afneemt van de veeteelt, welke geldt als een der ernstigste veroorzakers van genoemd effect.[20]
Verwante levenswijzen[bewerken]
Twee nauw aan het veganisme verwante voedingsprincipes zijn het vegetarisme en het fruitarisme. Enerzijds gaat het veganisme op voedingsgebied iets verder dan het vegetarisme, doordat naast geen dieren zelf ook geen dierlijke voortbrengselen als melk, eieren en honing gebruikt worden, anderzijds gaat het fruitarisme nog weer verder dan het veganisme, doordat het naast alle soorten dierlijk voedsel ook de soorten plantaardig voedsel afwijst waarvoor planten gedood of beschadigd moeten worden.

Overigens is ook het raw-foodisme, oftewel het rauw en dus in onverhitte vorm consumeren van de voeding die men gebruikt, een voedingsprincipe dat nogal wat veganisten mede aanhangen; dit niet in de laatste plaats doordat juist de meeste soorten plantaardig voedsel zich bij uitstek lenen om in hun natuurlijke vorm geconsumeerd te worden.

Veganisme in religie[bewerken]
Enkele godsdiensten hebben verwantschap aan het veganisme. Het boeddhisme predikt om al wat leeft zo voorkomend mogelijk te bejegenen. In wezen impliceert een consequente naleving hiervan een veganistische houding ten opzichte van dieren. Ongeveer hetzelfde is het geval bij het jaïnisme uit India. Volgens een islamitische traditie heeft Mohammed gezegd dat wie goed is voor dieren goed is voor zichzelf.[21][22] Niettemin is het veganisme ook onder moslims niet wijd verspreid. Bijbelvorsers zullen ter staving van hun persoonlijke keus voor het veganisme in dat geschrift teksten vinden als Spreuken 12:10: "De rechtvaardige kent het leven van zijn beest; maar de barmhartigheden der goddelozen zijn wreed."

Veganisten[bewerken]
Bekende veganisten zijn onder andere de politici Bill Clinton[23] en Al Gore, de actrice Demi Moore, acteur Brad Pitt, Paul Watson oprichter van Sea Shepherd, en bovengenoemde Donald Watson, de bedenker van de term "vegan(isme)".

Nederland telt ongeveer 16 duizend veganisten.[24] De belangen van veganisten worden in Nederland ondersteund door de Nederlandse Vereniging voor Veganisme. Een bekende Nederlandse veganist is filosoof Floris van den Berg. De veganisten Lisette Kreischer, Boele Ytsma en Constantia Oomen hebben boeken geschreven over deze levenswijze. Ook zangeres Laura Estevez, die tot de kwartfinales van het tweede seizoen van The voice of Holland kwam, is veganist.

Wat is veganisme?

Veganisten (vegans) maken een bewuste keuze voor het welzijn van mens, dier en de planeet. Hiertoe streven zij ernaar om in het geheel af te zien van het gebruik van dieren en producten van dierlijke herkomst. Een veganist eet daarom vlees noch vis, maar ook geen zuivelproducten, eieren, honing en andere producten van dierlijke oorsprong of met dierlijke ingrediënten. Ook bij kleding, verzorgingsproducten en andere gebruiksartikelen worden dierlijke bestanddelen vermeden. Dus geen bont, leer, dons, wol, suède of zijde, maar ook geen gelatine, bijenwas of producten waarvoor dierproeven zijn gedaan.

Een plantaardige voeding kan zeker zo gevarieerd zijn als een omnivore of vegetarische voeding. Juist doordat een beginnend veganist op zoek gaat naar de mogelijkheden binnen plantaardig eten, kom je al snel allerlei nieuwe producten en smaken tegen. Vergeten groenten, gerechten uit andere werelddelen, nieuwe granen en zaden (zoals quinoa en lijnzaad), er zijn oneindig veel mogelijkheden.

In de Vegan Challenge kom je vooral veel bekende producten tegen. Je hoeft dus niet meteen allerlei nieuwe producten te leren kennen, terwijl je je eetgewoonten al aan het veranderen bent. Maar voel je vrij om zelf op zoek te gaan naar meer bijzondere producten, in jouw buurtsuper, of in een natuurvoedingswinkel.

Voor een uitgebreid overzicht van vegan producten kun je eens een kijkje nemen in de

Krijg ik met een plantaardige voeding wel genoeg eiwit binnen?

Er is geen reden om je zorgen te maken over de hoeveelheid eiwit in veganistische voeding. Als je gevarieerd eet, en voldoende energie binnenkrijgt, is het bijna onmogelijk om onvoldoende eiwit te eten. In een gemiddeld westers dieet zit veel meer eiwit dan een gemiddeld mens nodig heeft. Veganistische voeding bevat weliswaar wat minder eiwit, maar dit is nog altijd ruim voldoende volgens de Nederlandse en internationale richtlijnen.

Krijg ik genoeg vitaminen en mineralen binnen als ik plantaardig eet?

Sommige vitaminen en mineralen komen van nature meer voor in plantaardig eten, sommige minder. Vitamine B12 is hiervan de belangrijkste, omdat deze van nature helemaal niet in opneembare vorm in plantaardige producten zit. De meeste veganisten nemen hiervoor een supplement. Vitamine B12 wordt geproduceerd door bacterien (zowel in de natuur als voor de supplementen) en komt vooral voor in de bodem, waar vanuit dieren (zoals koeien) de vitamine opnemen. Hierdoor zit er vitamine B12 in melk en vlees, al wordt dit soms ook toegevoegd aan het veevoer.

Vitamine D is een vitamine die van nature bijna uitsluitend in vette vis voorkomt. Verder maakt de huid deze vitamine aan onder invloed van zonlicht. Omdat Nederlanders relatief weinig vis eten, en weinig in de zon komen, komt een gebrek aan deze vitamine vaak voor. Voor veganisten is het extra aandachtspuntje, omdat vitamine D die wordt veel toegevoegd aan veel producten dierlijk is (vitamine D3). Maar er bestaan ook producten met plantaardige vitamine D toegevoegd (vitamine D2), zoals veel producten van Alpro. Verder is het mogelijk om een plantaardig vitamine D supplement te nemen.

Voor zowel calcium als ijzer geldt dat er veel plantaardige bronnen voor zijn. IJzer zit in groene bladgroenten, volkoren granen, peulvruchten, bonen, gedroogd fruit en appelstroop. Door vitamine C te gebruiken voor of met de inname van ijzer wordt de opname van ijzer verbeterd. Drink bijvoorbeeld een vruchtensapje bij een groene salade. Calcium is te verkrijgen uit groenten (zoals broccoli en sperziebonen), soja, peulvruchten, noten, en aardappelen. Ook is het aan veel producten toegevoegd, zoals de meeste soorten sojamelk. Bij een gevarieerde, volwaardige plantaardige voeding is de kans op een tekort zeer klein.

Wat is er mis met het eten wilde of gekweekte vis?

Veel vissoorten die in zeeen en oceanen leven worden bedreigd. De ecosystemen van de oceanen worden ernstig verstoord door het wegvissen van bepaalde soorten. Ook andere soorten, die niet gegeten worden (bijvoorbeeld dolfijnen) zijn de dupe van visvangst, omdat ze in netten verstrikt raken. Gekweekte vis biedt geen oplossing, omdat ook de kweek doorgaans zeer schadelijk is voor het milieu. Er worden veel antibiotica, pesticiden en andere chemicalien gebruikt, die in het zeewater terecht komen. Bovendien worden deze vissen gevoederd met kleine visjes, die uit hun natuurlijke leefomgeving worden gevangen.

Daarbij komt het inmiddels onomstotelijke bewijs dat vissen, evengoed als andere dieren, pijn waarnemen. In de ogen van vegetariers en veganisten is het daarom onethisch om deze dieren als voedselbron te gebruiken.

Wat is er mis met het eten van eieren?

Veel mensen denken dat voor het gebruik van eieren geen dieren gedood hoeven te worden. Dagelijks worden er echter wereldwijd miljoenen kuikentjes gedood voor de productie van eieren. Van alle kuikentjes is namelijk 50 procent een haantje. Ze kunnen niet alleen geen eieren leggen, maar zij zijn ook niet ‘productief’ genoeg om te worden vetgemest als slachtkip. Dit kippenras is namelijk doorgefokt op een hoge eiproductie en dat gaat niet samen met een hoge vleesproductie. Dit betekent dat jaarlijks in Nederland 30 miljoen haantjes direct na de geboorte vergast, versnipperd of verdronken worden. Het afmaken van alle haantjes gebeurt bij de productie van alle eieren, dus ook bij biologische en biologisch-dynamische eieren.

Gelukkig is er een eenvoudige stap die je zelf kan nemen om dit leed te helpen voorkomen! Doe mee met de Vegan Challenge en gebruik niet langer eieren en producten met eieren erin verwekt. Het is niet alleen veel makkelijker dan je denkt om ei te vervangen, maar zo mag je zonder rauw ei bijvoorbeeld ook onbezorgd van het deeg snoepen!

Kijk op de website van de ‘waardeloze haantjes’ campagne voor meer informatie en tips om ei te vervangen door plantaardige producten.

Wat is er mis met het gebruiken van melk?

Vaak wordt heel goed begrepen dat de productie van vlees tot een hoop dierenleed leidt, omdat er dieren voor moeten worden opgesloten, en geslacht. Het besef dat dit voor de melkhouderij niet anders is ontbreekt helaas vaak. Koeien geven, net als mensen, niet zomaar moedermelk. Zij moeten daarvoor eerst een kalfje krijgen. Het insemineren gebeurt jaarlijks. Een kalf is in de helft van gevallen een stier en de andere helft is een koe. De stiertjes worden in korte tijd opgefokt tot kalfsvlees. De koetjes gaan vaak zelf de melkindustrie in. Een melkkoe wordt na ongeveer 5,5 jaar (slechts een vierde van haar natuurlijke levensduur) afgeschreven en naar de slacht gebracht, omdat ze niet genoeg melk meer produceert. In de biologische veehouderij leeft de melkkoe een jaar tot twee jaar langer, maar in beginsel zijn de procedures gelijk. Bovendien worden veel kalfjes van de biologische- en biologisch-dynamische industrie verkocht aan de reguliere veehouders.

Gelukkig is er een eenvoudige stap die je zelf kan nemen om dit leed te helpen voorkomen! Doe mee met de Vegan Challenge en gebruik geen melkproducten meer. Eten en drinken zonder melk is lekkerder dan je zou denken!

Bezoek voor meer informatie ook eens de site van de ‘hardwerkende moeders’ campagne.

Maar soja is toch ook slecht voor het milieu?

De herkomst van soja staat vaak ter discussie, waardoor sojaproducten soms -vaak onterecht- een slecht imago krijgen. Het is een feit dat sommige soja wordt verbouwd in voormalig oerbos. Deze soja wordt echter zelden gebruikt voor menselijke consumptie en vind je amper terug in veganistische producten. Soja waar oerbossen voor gekapt is, wordt voor het grootste deel gebruikt als veevoer. Die dieren worden gebruikt voor de productie van vlees en zuivel. Je zou dus kunnen zeggen dat je indirect meer soja eet met een niet-veganistisch eetpatroon dan wanneer je volledig plantaardig eet. Er zijn namelijk veel meer kilo’s plantaardig voedsel nodig om 1 kilo dierlijk product te produceren. Voor een kilo rundvlees heb je zo’n zeven kilo soja of ander krachtvoer nodig. Het is daarom sowieso milieuvriendelijker om zelf de soja te eten in plaats van het eerst te voeren aan veedieren.

Gelukkig zijn veel producenten van veganistische voeding, waaronder Alpro (en dochterbedrijf Provamel), Taifun en Redwood Foods zich bewust van de praktijken rond GMO (genetisch gemodificeerde) soja en claimen zij enkel verantwoorde soja te gebruiken. Voor deze producten wordt de soja verbouwd op plekken waar dit niet ten koste gaat van de regenwouden. Taifun gebruikt het grootste deel van de soja van Europese landbouw, en Redwood gebruikt enkel Europese soja. Taifun en Redwood producten zijn te vinden bij de biowinkel.

Met biologische soja zit je meestal wel goed. Biologische producten mogen volgens de Europese richtlijnen niet bespoten of genetisch gemanipuleerd (GMO) zijn. Daarvoor hoef je niet perse naar een biologische winkel, veel supermarkten verkopen ook biologische soja, zoals Albert Heijn van hun eigen merk Puur&Eerlijk. Op de website van EVA vzw, staat meer over milieu-aspecten van veganisme, waaronder een stuk over ontbossing door soja. Lees meer…

Wil je tijdens jouw VeganChallenge toch zuinig zijn met sojaproducten? Dan zijn er tal van andere eiwitrijke alternatieven. Denk maar aan seitan, bonen in alle vormen en maten, linzen, kikkererwten (ook kant-en-klare falafel!), erwten, noten, zaden (bijvoorbeeld hennep, pijnboompitten en sesamzaad), kiemen (tauge, waterkers, alfalfa, fenegriek & lijnzaadkiemen), quinoa, bulgur, paddenstoelen en zeewier (nori, kelp, kombu, wakame, chlorella & spirulina).

Wat houdt veganisme in, naast de voedingsgewoonten?

Veganisme is meer dan alleen plantaardig eten. Veganisten streven ernaar om in het geheel af te zien van het gebruik van dieren en producten van dierlijke herkomst. Dit zijn dus ook materialen voor kleding en schoenen, zoals leer, wol en zijde. Ook zijn zij over het algemeen tegenstanders van amusement met dieren zoals circussen met dieren, dierentuinen en de hengelsport. Dierproeven zijn ook een belangrijke vorm van uitbuiting van dieren, waar veganisten graag alternatieven voor zouden zien.

Als je hier meer over wil lezen over veganisme, kijk dan op de NVV website.

Heeft het voor mij wel nut om veganist te worden? Ik kan het in mijn eentje toch niet stoppen dat er dieren lijden.

Als individu kan het soms zo voelen alsof jouw levenstijl niets uithaalt. Maar je moet je vooral bedenken dat de groep vegetariers en veganisten steeds groter wordt. Er ontstaat een steeds sterker geluid tegen de veeindustrie en voor een duurzame plantaardige voeding en levensstijl. Je staat er niet alleen voor! Kijk maar eens op de Buddyfinder van de Vegan Challenge!

Daarbij helpt ieder beetje, want een afname van de vraag voor dierlijke producten zou automatisch moeten leiden tot een kleiner aanbod. Bovendien is het mijden van dierlijke producten een duidelijk protest, wat mensen aan het denken zet.
Er zijn al veel meer plantaardige producten op de markt, denk bijvoorbeeld aan alle soorten sojamelk die gewoon in de supermarkt te verkrijgen zijn.

Wat zijn de ‘verborgen’ dierlijke producten?

Dat vlees, vis, melk en ei niet plantaardig zijn is duidelijk, maar er bestaan veel producten die dierlijk zijn, waarvan je dit niet direct zou verwachten. Als je de ingredienten van producten leest kun je ook letten op de volgende dierlijke ingredienten:

- Trassi (garnalenpasta)

- Wei, caseine (melkeiwit), lactose (melksuiker)

- Gelatine, glycerine/glycerol

- Honing, bijenwas, bijenpollen

- E-nummers zoals: E120 (karmijn), E901 (bijenwas) en E904 (schellak)

Ga naar het overzicht van (mogelijk) dierlijke e-nummers van de NVV om meer te lezen over e-nummers.

Hoe kan ik makkelijk zien of een product plantaardig is?

Op het grootste deel van de producten in de supermarkt staan de ingredienten vermeld. In de meeste gevallen is het een kwestie van de ingredienten goed doorlezen. Het zal vast een keer voorkomen dat je ergens overheen leest, of een dierlijk ingredient niet had herkend als dierlijk. Dat geeft niet, je leert uiteindelijk makkelijk je weg te vinden in jouw buurtsuper.

Wil je snel zien of een product melk(producten), ei, vis of weekdieren bevat? Dit staat meestal apart bij de allergenendeclaratie. Producenten zijn verplicht om te noemen als ze als ingredient gebruikt zijn. Er kunnen hiernaast echter nog wel andere dierlijke ingredienten in het product zitten.

Wat moet ik doen als mijn omgeving negatief reageert op mijn plan om plantaardig te gaan eten?

Als jij graag plantaardig wil eten, heb je daar waarschijnlijk je redenen voor. Probeer deze duidelijk uit te leggen aan je vrienden, familie of collega’s die negatief reageren. Blijf in je uitleg dichtbij jezelf, geef dus bijvoorbeeld aan dat jij je er niet prettig bij voelt als er dieren voor jouw eten gedood worden. Geef bijvoorbeeld ook aan waarom het voor jou niet voldoende is om enkel geen vlees te eten, maar ook andere dierlijke producten niet te willen gebruiken. Blijf zelf positief over jouw keuzes en laat andermans keuzes aan hen over. Het is prettig om iemand te kunnen overtuigen van de voordelen van veganisme, maar niemand zal zomaar aannemen wat je zegt en op veganisme overstappen, als ze daar niet klaar voor zijn.

Wat moet ik doen als mijn ouders het niet goed vinden dat ik veganistisch wil eten?

Als je met andere mensen in huis woont die graag hun stuk vlees of plak kaas eten kan het lastig zijn om veganistisch te gaan eten. Vooral als er familie in het spel is, zoals ouders, gaat het niet altijd meteen goed. De Vegan Challenge kan een goede gelegenheid zijn om zonder verplichtingen een maand uit te proberen hoe het bij jou thuis verloopt als je vegan gaat eten. Het is daarmee ook meteen duidelijk wat je allemaal nog wel kan eten, omdat je dagelijks recepten opgestuurd krijgt! Als jullie thuis allemaal nog vlees eten en de Vegan Challenge voor je ouders te ver gaat, kun je ook voorstellen om eerst mee te doen aan de Veggie Challenge.

Bespreek thuis dat je de Vegan Challenge wil volgen, en vraag in hoeverre er bij jou thuis animo voor is om mee te doen. Als ze mee willen doen, super! Zo niet, dan zul je zelf meer actie moeten ondernemen. Probeer bijvoorbeeld aan te bieden om te helpen met koken, zodat er voor jou een deel veganistisch gemaakt kan worden. Veel gerechten die jullie thuis vaak eten zijn heel makkelijk veganistisch te maken. Of bied aan om op sommige dagen zelf te koken, vanuit de recepten van de Vegan Challenge. Grote kans dat die veganistische gerechten best in de smaak vallen!

Het is belangrijk om te onthouden waarom je veganistisch wil eten en dit uit te leggen aan je ouders. Onthoud daarbij ook dat je je ouders waarschijnlijk niet zomaar overtuigt van veganisme. Verwacht geen actie van anderen, maar richt je op je eigen ontwikkeling.

Een bekende Amerikaanse schrijfster en veganistische kok, Colleen Patrick-Goudreau, heeft veel podcasts (in het Engels) gemaakt, die onder andere gaan over hoe je omgaat met niet-vegetarische/veganistische huisgenoten. Bijvoorbeeld deze podcast over jonge vegetariers.

Kan ik nog wel uit eten als ik veganistisch eet?

Bij vegetarische restaurants is doorgaans mogelijk om plantaardig te eten. In de meeste reguliere restaurants kun je ook prima veganistisch eten. Het is handig om van te voren even contact op te nemen zodat je weet dat ze het concept ‘veganisme’ begrijpen. Is het een last-minute etentje? Een beetje creatieve chef kan op jouw aanwijzingen wel iets lekkers bereiden. Een hulpmiddel van de NVV is het Vegan Friendly initiatief. Op de NVV site vind je een lijst met alle Vegan Friendly deelnemers per stad. De Vegan Friendly raamsticker is een van de initiatieven van de NVV om het veganisme meer onder de aandacht te brengen. De raamsticker wordt aangeboden aan eetgelegenheden, (web)winkels en andere initiatieven met een (deels) veganistisch aanbod. Bij deze aanbieders kan je terecht voor 100% plantaardige gerechten of voor andere producten zonder dierlijke bestandsdelen. Een ander hulpmiddel is de website www.HappyCow.net waar je alle vegetarische en veganistische eetgelegenheden van (grote) steden vindt.

Hoe kan ik vegan eten als ik op vakantie ga?

In het buitenland kan het lastiger zijn om plantaardig te eten, bijvoorbeeld doordat je de taal niet kent, of doordat er minder plantaardige producten te krijgen zijn. Een hulpmiddel is de website www.HappyCow.net waar je alle vegetarische en veganistische eetgelegenheden van (grote) steden over de hele wereld vindt. Ook is het vegan paspoort dan handig om mee te nemen. Dit kleine boekje bevat in 40 verschillende talen een korte uitleg over veganistisch eten, wat er daarbij wel en niet gegeten wordt. Handig om in een restaurant te kunnen laten zien bijvoorbeeld! Verder bevat het een lijstje met vertalingen van ingredienten.

Wat is het verschil tussen een vegetariër en een veganist?
Per definitie eet een vegetariër geen producten van gedode dieren, dus geen vlees, geen vis, en ook geen producten zoals gelatine (van huid of beenderen) en kaas (met kalfsstremsel). Veel vegetariërs letten echter minder op producten zoals gelatine en kaas. Mensen die geen vlees, maar wel vis eten, worden soms pescotariër of semi-vegetariërs genoemd. Mensen die gevogelte eten noemen zich ook soms vegetariër, maar dat is niet correct. Mensen die geen vlees, vis en dierlijke producten (zoals zuivel, eieren en honing) eten en ook geen dierlijke producten, zoals leer en wol, gebruiken zijn "veganisten".

Met "vegetariër" bedoelt men dus doorgaans "lacto-ovo-vegetariër", wat wil zeggen dat die persoon geen vlees of vis eet, maar wel zuivel en eieren. Een minderheid is lacto-vegetariër (wel melk, geen eieren) of ovo-vegetariër (geen melk, wel eieren).


NADELEN 

Veggieworld: Why eating greens won't save the planet

20 July 2010 by Bob Holmes
Magazine issue 2769. Subscribe and save
For similar stories, visit the Food and Drink Topic Guide
Pictures of spreads from New Scientist magazine
IF YOU'RE a typical westerner, you ate nearly 100 kilograms of meat last year. This was almost certainly the costliest part of your diet, especially in environmental terms. The clamour for people to eat less meat to save the planet is growing ever louder. "Less meat = less heat", proclaimed Paul McCartney in the run-up to last December's conference on global warming in Copenhagen. And this magazine recently recommended eating less meat as a way to reduce our environmental footprint.

If less is good, wouldn't none be better? You might think so. "In the developed world, the most effective way to reduce the environmental impact of diet, on a personal basis, is to become vegetarian or vegan," says Annette Pinner, chief executive of the Vegetarian Society in the UK.

It seems like a no-brainer, but is it really that simple? To find out, let's imagine what would ...

To continue reading this article, subscribe to receive access to all of newscientist.com, including 20 years of archive content.Het is onbekend wat daar de gevolgen van zouden zijn.

Veel vegetariërs (en ook niet-vegetariërs) redeneren dat, omdat voor de productie van vlees (5 tot 8 keer) meer landbouwgrond nodig is dan voor het verbouwen van het equivalent aan vegetarisch voedsel, het beter zou zijn als iedereen vegetariër zou worden.

Echter, dit artikel ( http://www.newscientist.com/article/mg20727691.200-veggieworld-why-eating-greens-wont-save-the-planet.html?full=true) redeneert dat, omdat op voor landbouw ongeschikte grond vaak nog wel geiten gehouden worden, het het beste zou zijn als we wel minder vlees zouden gaan eten, maar niet stoppen.

Nou ken ik maar weinig vleeseters in mijn omgeving die vaak geitenvlees eten, en het is bekend dat er nog steeds voortdurend oerbos wordt gekapt om plaats te maken voor landbouwgrond (en niet voor de geitenhouderij).

Hier nog een lijstje voordelen:

De voordelen:

De mensen zouden veel gezonder zijn. Darmkanker zou vrijwel tot het verleden behoren. Borstkanker zou 50 % minder voorkomen. Doordat de (westerse-)mens veel minder last zou hebben van overgewicht, zouden de daaruit voortkomende ziektes als diabetes zeer veel minder voorkomen.

De mensheid zou niet meer bang hoeven te zijn voor de uitbraak van een vogelpest pandemie omdat er vrijwel geen contact tussen vogels en mensen zou zijn. Ook zouden we geen kans meer lopen op Creutzfeld-Jacob (en wellicht dementie ?), salmonella besmetting en de gevolgen van de MRSA bacterie.

Het probleem van het broeikaseffect zou voor een groot deel opgelost zijn ! De intensieve veeteelt is verantwoordelijk voor 20% van de uitstoot van broeikasgassen.

Zure regen zou tot het verleden behoren.
Er zou zoveel landbouwgrond (welke nu gebruikt wordt voor veevoer) vrijkomen dat het honger probleem geheel opgelost zou zijn.

Er zou een eind komen aan de verzuring van de bodem welke veroorzaakt wordt door dierlijke mest.

De enorme verspilling van drinkwater zou tot het verleden behoren.

99 % van het dierenleed in deze wereld zou verdwenen zijn.

De ontbossing welke het gevolg is van de steeds stijgende vraag naar landbouwgrond voor veevoer zou stoppen.
De biodiversiteit zou behouden blijven.

De enorme kosten verbonden aan het "ruimen" van dieren bij iedere uitbraak van varkenspest, BSE, vogelpest, blauw tong, etc. welke uiteindelijk voor rekening van door de belastingbetaler komen, zouden verdwijnen.

Aan het uitroeien van vele vissoorten zou een eind komen.

Dit zou heel wat consequenties hebben, dus laten we ervan uitgaan, dat al het vee en alle kippen die er nu nog voor gefokt zijn, in de komende weken opgegeten worden, en de laatste vissersschepen met hun vangst binnenkomen en daarna niet meer uitvaren.
De CO2-uitstoot zal verminderen, evenals de mestoverschotten. Leer zal een zeldzame grondstof worden, omdat een koe die alleen voor de melk gehouden wordt, toch zeker 8 jaar meegaat, voor ze afgemaakt zou wordt, en dan dus gebruikt kan worden voor diervoeders en leer.
(Ik ga er tenminste nu even van uit, dat dieren, die van nature carnivoor zijn, zoals onze huisdieren, wél vlees blijven eten.)
Alle hoogwaardige granen, mais en sojaproducten, die nu aan vee gevoederd worden, kunnen nu voor menselijke consumptie gebruikt worden, evenals de weidegronden en de hooivelden, die ingezaaid kunnen worden met groenten en granen. De verdeling over de wereld van voedsel zal in de hand genomen moeten worden, want nu blijft veel voedsel in de rijke landen hangen, of in de landen waar het geproduceerd wordt (rijst). Maar door de vissersvloot om te bouwen tot transportschepen, zal er veel capaciteit vrijkomen voor dat vervoer. 
De zee zal zich langzaam gaan herstellen van de roofbouw, die er de laatste jaren op gepleegd is, en wetenschappers zullen onderzoek moeten gaan doen om de dierlijke componenten in cosmetica en medicijnen te vervangen.

De belangrijkste consequentie is, dat er geen honger meer zal zijn, omdat vegetarisch eten (wat van het land komt regelrecht in een mens stoppen, en niet via een enorme omweg via een te slachten dier) veel meer mensen kan voeden. (Van het stuk land, dat één koe nodig heeft om slachtklaar te worden, en waar 7 mensen een week vlees van hebben, kan een veelvoud van mensen veel langer dan een week gevoed worden, als er groenten, aardappels, granen op verbouwd worden).

En er zou minder agressiviteit in de mens zijn. Er is onderzoek gedaan naar het voeden van tijgers en leeuwen met vegetarisch eten, en deze dieren werden minder agressief in gevangenschap.

Nu ben ik persoonlijk geen voorstander van gedwongen leefwijzen voor mens en dier, dus nog een alternatief zou zijn, dat ieder mens die vlees/vis zou willen eten of aan huisdieren voeren, dit zélf zou moeten kweken en slachten.
Maar géén kant-en klare vleesproducten in de schappen meer, en geen massagefokte bioindustrie vol dierenleed, groeihormonen en antibiotica meer.

Het móét haalbaar zijn honger de wereld uit te krijgen.


Vegetarisme
Wat is vegetarisme?
Vegetarisme is een voedingswijze, waarbij geen gebruik wordt gemaakt van dierlijke producten. Dit is vereenvoudigd gesteld. In de paragraaf over soorten vegetarisme wordt meer gedetailleerd hierop ingegaan.

Soorten vegetarisme
Een eerste onderscheid kunnen we maken tussen de vegetariër en de veganist. De veganist zal geen producten gebruiken die van dieren afkomstig zijn, dus ook geen zuivel. De vegetariër heeft er geen probleem mee dierlijke producten te consumeren, op voorwaarde dat het dier hiervoor niet hoeft gedood te worden. Hij zal eventueel dus wel melk, kaar, eieren, e.d. eten. Ook het veganisme bestaat in verschillende gradaties. Sommige veganisten gaan veel verder dan wat hierboven beschreven werd. De Jains bijvoorbeeld, zijn veganistisch, maar een stuk strenger dan de meeste anderen. Zij zullen bijvoorbeeld geen honing gebruiken, omdat ze vinden dat dit diefstal is van de bijen. Ook zullen ze zich onthouden van groenten, die enkel kunnen worden geoogst door de plant te doden. Aardappelen en wortelen, bijvoorbeeld, zullen ze dus nooit eten. Tegenwoordig bestaan ook alternatieve namen voor de verschillende gradaties van vegetarisme. Sommige hiervan zijn eerder vergezocht, maar het geeft wel een inzicht in de mogelijkheden.

Enkele voorbeelden hiervan:
Ovo-vegetariër - Deze vegetariër zal wel eieren eten maar geen melkproducten
Lacto-vegetariër - Hij gebruikt melkproducten, maar geen eieren
Ovo-lacto-vegetariër - Dit is een combinatie van de twee bovenstaande vormen van vegetarisme
Pesco-vegetariër - Deze persoon eet geen vlees, maar wel vis (eigenlijk is deze term een contradictio in terminis!)
Pollo-vegetariër - Deze eet van het vlees enkel het gevogelte (zelfde opmerking als hierboven)

Motieven om vegetariër te worden
Wanneer aan vegetariërs wordt gevraagd, waarom ze deze voedingswijze hebben gekozen, zal men doorgaans een van volgende redenen horen: omwille van ethiek, gezondheid, religie of ecologie.

Ethiek
Het ethische motief van de vegetariër heeft meestal te maken met het dierenleed. De dieren die in de vleesindustrie worden "verbruikt", moeten gedood worden. Hieraan willen veel mensen zich niet medeplichtig maken door vlees te eten.
Ook het kweken van de dieren voor de vleesindustrie gebeurt vaak in onmenselijke omstandigheden: te weinig ruimte, ruwe behandeling, enz. Het staat vast dat de meeste mensen hun huisdieren vriendelijker behandelen dan de kwekers hun slachtvee voor de vleesindustrie. Ook het transport van de dieren van de kwekerij naar de slachterij krijgt veel kritiek. Onderweg sneuvelen vaak dieren door schokken, gebrek aan zuurstof, verhitting enz.

Gezondheid
Over het gezondheidsaspect van het vegetarisme zijn de meningen verdeeld. Sommige medische rapporten lijken aan te tonen dat de vegetariër langer leeft en minder ziek wordt, terwijl bepaalde medici, vanuit theoretisch standpunt bezwaren maken tegen het vegetarisme. Ze beweren immers dat de vegetariër bepaalde stoffen in zijn lichaam zal missen. Vooral in verband met opgroeiende kinderen wordt deze kritiek gehoord. Er wordt wel eens als kritiek geuit dat mensen die zwaar fysiek werk doen, niet vegetarisch kunnen leven. Dit wordt dan weer tegengesproken door de topsporters die, ondanks - of dankzij - hun vegetarische leefwijze krachtige sportprestaties kunnen neerzetten. Sommigen onder hen geven toe dat ze extra vitaminen en mineralen innemen, anderen helemaal niets. Vegetariërs geven doorgaans wel toe dat je om een volwaardige vegetarische voeding te hebben, wel wat meer denkwerk moet verrrichten dan nodig is om volwaardige voeding te bereiden met vlees. Je moet inderdaad zien dat alle nodige bestanddelen in de maaltijd zitten.

Religie
Een aantal religies gebieden hun leden op bepaalde dagen of bepaalde perioden vegetarisch te leven, of in sommige gevallen, zonder vlees te eten. De Jain religie, zoals hierboven reeds vermeld, gaat nog veel verdeer. Het Bahá'í geloof neemt aan dat de gehele mensheid uiteindelijk vegetariër zal worden, maar dat dit nu nog geen verplichting is voor haar leden.

Ecologie
Het produceren van 1 kg vlees zou veel meer energie vragen en veel meer CO2 produceren dan dezelfde voedingswaarde aan plantaardig voedsel.

Hongersnood
Er is berekend dat met de beschikbare oppervlakte voor voedselproductie (dus landbouw en veeteelt) er voldoende voedsel voor de hele mensheid kan worden geproduceerd als iedereen vegetariër wordt. De hongersnood zou in enkele jaren de wereld uit zijn.

Beroemde vegetariërs
Een aantal groten der aarde was of is nog vegetariër en heeft er vaak openlijk voor gepleit. Enkele voorbeelden: Mohandas Gandhi, Paul McCartney, Charles Darwin, Bob Dylan, Pythagoras, Albert Einstein, Thomas Edison, enz.

Conclusie
Het debat over het vegetarisme is nog lang niet afgesloten. Voorstanders en tegenstanders bestoken elkaar met argumenten. Uiteindelijk zal ieder mens zelf zijn eigen standpunt moeten bepalen, rekening houdend met zijn inzicht in wetenschap en ethiek.


ierenleed; meer informatie is bijvoorbeeld te vinden op: http://www.biteback.be/
Wat ik zelf bijvoorbeeld verbijsterend vind is dat de brandveiligheidsvoorschriften voor een stal met levende dieren in Nederland hetzelfde zijn als die voor een loods met goederen! In Nederland zijn in 2010 alleen al 175.000 dieren omgekomen door brand (gestikt, levend verbrand en vertrapt in de paniek). Betere brandveiligheidsvoorzieningen en dergelijke kosten geld. De consument wil goedkoop vlees. Bij goedkoop vlees betalen de dieren de prijs.
De milieuschade die de veeteelt met zich meebrengt. Zo veroorzaakt de wereldwijde veehouderij 40% meer uitstoot van broeikasgassen dan de wereldwijde transportsector (inclusief vliegtuigen en auto's).
Het feit dat je, door veel dieren te fokken, nog meer monden creëert die gevoed moeten worden terwijl er een miljard mensen honger lijden. Vijftig procent van de wereldwijde graanoogst wordt geconsumeerd door de veestapel. Een dier moet gemiddeld zeven gram groenten eten om één gram vlees te 'produceren'. Het is dus veel efficiënter voor ons om plantaardige eiwitten te consumeren. Zowel Oxfam Novib als de Humane Society hebben over dit onderwerp een wetenschappelijk rapport geschreven.
Het feit dat de intensieve veehouderij de gezondheid van mensen bedreigt doordat ziekten kunnen overslaan van mens op dier. Zie hier. Het feit dat een plantaardiger eetpatroon de kans op diabetes, overgewicht enz. verkleint. Zie hier.
In Nederland worden jaarlijks vijfhonderd miljoen dieren geslacht. Het is bepaald geen pretje in een slachterij te moeten werken. De continue aanblik van bloed, de geur van bloed, de angst van de dieren. Mogen we van andere mensen wel vragen dit ellendige klusje voor ons op te knappen? 
Maar die mensen kiezen er toch zelf voor daar te gaan werken, zou men tegen kunnen werpen. Die mensen hebben vaak geen keus, het zijn laagopgeleide mensen, vaak buitenlanders, en als je vrouw en kinderen hebt neem je elk werk maar aan. Een slachthuismedewerker in de Verenigde Staten houdt het werk gemiddeld acht maanden vol!
Om het op een positieve manier te zeggen: Is het niet fantastisch dat we, alleen maar door plantaardiger te gaan eten, zoveel bij kunnen dragen aan het verminderen van de grote problemen waarmee de mens vandaag de dag te maken heeft?

 Fighting Cruelty Worldwide
Veganisten houden zeker heel erg van dieren?
Hoeft helemaal niet; je hoeft niet van dieren te houden om te vinden dat ze met respect behandeld dan wel met rust gelaten moeten worden. Ik ben zelf erg gesteld op katten, met bijvoorbeeld varkens heb ik veel minder. Mijn persoonlijke sentimenten doen echter niet ter zake. De enige vraag die ertoe doet is: kunnen zij lijden? Een varken lijdt echt niet minder dan een kat als je zijn staart afknipt, hem opsluit in een klein donker hok waar hij zich niet om kan draaien of op een veertig uur durend vee-transport naar Zuid-Europa zet.

Ik ben maar een individu. Op globaal niveau doen mijn persoonlijke keuzes er toch niet toe?
Dit noemen ze een self-serving belief. Als wat wij doen er toch niet toe doet hebben we geen verantwoordelijkheid. Heerlijk! 
We mogen het feit dat je niet in je eentje de hele wereld kunt veranderen niet als excuus gebruiken om niets te hoeven doen. Bovendien beïnvloedt ons gedrag altijd het gedrag van de mensen om ons heen, zeker bij een sociale activiteit als eten.

Wat is er dan mis met eieren?
Zie http://www.waardelozehaantjes.nl.

Wat is er mis met zuivel?
Best veel: www.melkmoetniet.be.

Wat is er mis met vis?
Veel. Zo worden de zeeën leeggevist, is kweekvis te vergelijken met de vee-industrie en zijn er geen regels voor het doodmaken van vis. Urenlang laten lijden (aan een haak bijvoorbeeld) is volkomen legaal. En dan is er nog de bijvangstproblematiek. Meer informatie en alternatieven voor vis staan hier.

Allemaal leuk en aardig hoor dat opkomen voor dieren, maar zijn de problemen van de mensen in Afrika niet belangrijker?
Hoogleraar psychologie Roos Vonk heeft deze redeneertrant onderzocht. De conclusies staan in deze column.
Zoals je boven kunt zien veroorzaakt de veeteelt problemen in de derde wereld.
"Dieren hebben, net zo goed als mensen, recht op bescherming tegen menselijke wreedheid", aldus Gandhi.

OK, ik wil minder dierlijke producten gaan consumeren, hoe pak ik het aan?
Koop een veganistisch kookboek.
Als u in een restaurant smakelijk vegetarisch/veganistisch wilt eten en veel keus wilt hebben: Indiaas! India telt maar liefst driehonderd miljoen vegetariërs/veganisten dus de keuken is er zeer goed op toegesneden.
Het is waarschijnlijk beter om in stappen af te bouwen dan van de een op de andere dag. Men kan bijvoorbeeld beginnen iedere maandag plantaardig te eten, daarna iedere donderdag erbij, daarna ook nog het ontbijt en de lunch plantaardig, enzovoorts.
Zoek andere veganisten op op het internet.
Pak het op een slimme manier aan, want wilskracht is nou eenmaal niet het sterkste punt van ons mensen.
De Nederlandse Politiek.
Met veel plezier doe ik vrijwilligerswerk bij de Partij voor de Dieren!
De PvdD is de enige partij die geen mens-centrale maar een planeet-brede visie heeft. Bovendien is de PvdD veel meer met de lange termijn bezig dan de andere partijen. In de politiek zie je veel cliëntelisme: partijen zetten niet in op wat goed is voor het land, maar op wat goed is voor de achterban. Denk aan de VVD en het CDA die decennialang geweigerd hebben de hypotheekrenteaftrek ter discussie te stellen. Bij de PvdD zie je dit niet. Idealisme des te meer.

De beginselverklaring van de PvdD staat hier: http://www.partijvoordedieren.nl/departij/beginselverklaring.
Een schat aan informatie is te vinden op de website www.partijvoordedieren.nl 
Veel mensen denken dat GroenLinks ook veel voor dieren opkomt maar dit is niet het geval. Zo heeft GL in de meer dan tien jaar dat ze in het Europees Parlement zit bedroevend weinig vragen over dierenwelzijn gesteld.
Als er één partij is die helemaal niets heeft met dierenwelzijn dan is het wel het CDA, en dat terwijl ze hun mond altijd volhebben van 'goed rentmeesterschap'. De CDA ministers van landbouw hebben bijvoorbeeld veel te weinig gedaan om het antibioticagebruik in de vee-industrie terug te dringen.

Een aantal uitspraken over het consumeren van dierlijke producten:
I know, in my soul, that to eat a creature who is raised to be eaten, and who never had a chance to be a real thing, is unhealthy. It's like... you're just eating misery. You're eating a bitter life. - Alice Walker

To be a vegetarian is to disagree... To disagree with the course of things today. Starvation, world hunger, cruelty, waste and wars. We must make a statement against these things. Vegetarianism is my statement. - Isaac Bashevis Singer

 Animals Are Not Ours
Het zal ooit erkend worden dat het aantal benen, de harigheid van het vel of het hebben van een staart onvoldoende redenen zijn om een sensitief wezen aan zijn lot over te laten. Waar moeten we anders de grens tussen mens en dier leggen? Is dit het vermogen om logisch na te denken of misschien het vermogen om te spreken? Maar een volwassen paard of hond is met zekerheid een meer rationeel wezen, en zelfs meer een conversationeel wezen, dan een baby van een dag of een week of zelfs een maand oud. Maar stel dat het anders zou zijn, wat doet het er toe, de vraag is niet, kunnen ze logisch redeneren? en ook niet kunnen ze praten?, maar kunnen ze lijden? - Jeremy Bentham, 1789(!)

Nothing will benefit human health and increase chances of survival for life on earth as much as the evolution to a vegetarian diet. - Albert Einstein.

De mens zal pas tot vrede komen wanneer hij het bereik van zijn medelijden heeft uitgebreid naar alle levende wezens.

Godsdienst is gepraktiseerde eerbied voor het leven. - Albert Schweitzer.

Why should man expect his prayer for mercy to be heard by What is above him when he shows no mercy to what is under him? - Pierre Troubetzkoy.

Ik denk dat iedereen de mogelijkheid heeft om te stoppen, na te denken en te besluiten: 'Als ik je zou kennen zou ik je niet opeten.' En op een bepaalde manier is het echt zo eenvoudig. - Tom Regan.

Over de hierboven besproken materie is veel geschreven. Er zijn twee boeken die met kop en schouders boven de rest uitsteken:

Dieren Eten, geschreven door Jonathan Safran Foer. Op Youtube zijn verschillende interviews met de schrijver over dit boek te vinden.

Dierenbevrijding, geschreven door Peter Si

1 opmerking:

  1. Als je zaken knipt en plakt van wikipedia, haal zaken als [Bewerk] e.d. dan weg. Er staan ook wat schrijffouten in de tekst, haal er een spellingcheck over voor je iets publiceerd.

    BeantwoordenVerwijderen